Dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày


4.30K

Dàn đề 20 số chính xác.

Chơi đề Miền Bắc như chúng ta đã biết là một ăn tám mươi. Tỉ lệ ăn cực cao chúng ta bỏ ra 1 nghìn đánh nếu trúng sẽ ăn được 80 nghìn. Tuy nhiên việc bắt được đề chính xác là rất khó. không như chơi lô chúng ta có 27 giải còn đề thì chỉ có 1 giải duy nhất là giải đặc biệt. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tìm một cách chơi đề thật khoa học để ăn được đề thường xuyên.

Dàn đề 20 số

Dàn đề mà chuyên gia của chúng tôi. Cung cấp tại trang soi cầu dàn đề đẹp hôm nay Miền Bắc này được. Nghiên cứu kỹ nên khả năng để đề nổ trong vòng 3 ngày là rất cao. Các bạn hãy nhận ngay dàn đề XSMB dưới đây và vào tiền để nuôi mỗi ngày một cách chính xác nhất để nuôi và thu tiền đều đặn trong mỗi chu kỳ nuôi

Dàn đề mà chuyên gia của chúng tôi. Cung cấp tại trang soi cầu 99 Miền Bắc này được. Nghiên cứu kỹ nên khả năng để đề nổ trong vòng 3 ngày là rất cao. Các bạn hãy nhận ngay dàn đề XSMB dưới đây và vào tiền để nuôi mỗi ngày một cách chính xác nhất để nuôi và thu tiền đều đặn trong mỗi chu kỳ nuôi nhé

Để bảo mật số cho các bạn, tránh bị lỗ số và bị giam số, chúng tôi thu phí vnđ. Thời gian nhận số từ 09h00-18h5′ mỗi ngày. Sau khi nạp thẻ thành công cầu dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày sẽ hiện ra. (có thể nạp cộng dồn thẻ, nạp đủ .. vnđ là được)(Lưu ý – Hệ thống chỉ nhận thẻ cào Vietel )

Nạp Thẻ Tại Đây

⋆ Dàn đề ngày 16/06/2021 – 18/06/2021 : Chờ kết quả
72 75 78 76 74 32 35 36 38 37
13 15 16 18 23 25 26 28 29 24
+ Dàn đề ngày 13/05/ – 15-06-2021 : Ăn đề 83 ngày 1
12 15 18 16 03 02 05 06 73 78
53 52 56 58 57 23 25 26 24 28
+ Dàn đề ngày 11/05/ – 14-06-2021 : Ăn đề 83 ngày 1
35 38 36 37 32 13 15 16 23 25
28 83 85 86 87 89 43 45 47 63
+ Dàn đề ngày 09/05/ – 11-06-2021 : Trượt
13 12 15 16 18 43 42 40 49 47
53 52 56 58 23 25 26 28 27 29
+ Dàn đề ngày 06/05/ – 08-06-2021 : Ăn đề 63 ngày 1
72 73 75 76 78 64 65 68 46 47
45 43 42 48 49 13 15 18 83 82
+ Dàn đề ngày 05/05/ – 07-06-2021 : Ăn đề 63 ngày 1
23 25 26 28 43 42 45 48 49 47
63 65 62 68 64 73 75 72 78 79
+ Dàn đề ngày 02/05/ – 04-06-2021 : Trượt
93 95 96 98 97 92 94 73 75 76
78 74 75 23 24 42 25 26 28 27
+ Dàn đề ngày 30/05/ – 01-06-2021 : Trượt
13 12 15 16 18 73 75 72 74 79
63 62 65 68 67 23 25 21 24 64
+ Dàn đề ngày 28/05/ – 30-05-2021 : Ăn đề 87 ngày 2
42 43 45 48 46 47 53 52 58 56
57 73 72 76 83 82 85 86 87 89
+ Dàn đề ngày 26/05/ – 27-05-2021 : Trượt
13 15 16 18 17 53 52 56 58 57
73 72 75 78 74 76 71 32 35 46
+ Dàn đề ngày 25/05/ – 27-05-2021 : Ăn đề 71 ngày 1
13 15 16 18 17 53 52 56 58 57
73 72 75 78 74 76 71 32 35 46
+ Dàn đề ngày 22/05/ – 24-05-2021 : Ăn đề 85 ngày 3
71 72 75 78 79 83 82 84 85 86
87 13 15 16 43 42 48 53 52 56
+ Dàn đề ngày 20/05/ – 22-05-2021 : Ăn đề 23 ngày 2
13 15 16 18 17 19 23 25 26 82
35 36 38 37 73 75 78 79 76 43
+ Dàn đề ngày 17/05/ – 19-05-2021 : Trượt
53 52 54 56 58 57 75 73 74 76
79 93 92 94 97 37 36 32 31 38
+ Dàn đề ngày 14/05/ – 16-05-2021 : Ăn đề 65 ngày 3
65 68 63 62 67 39 35 34 38 37
91 95 96 93 95 53 52 54 56 58
+ Dàn đề ngày 11/05/ – 13-05-2021 : Trượt
53 54 52 56 58 59 57 42 72 74
76 73 37 32 35 36 38 86 84 89
+ Dàn đề ngày 10/05/ – 12-05-2021 : Ăn đề 47 ngày 1
84 85 86 83 84 43 45 46 47 42
23 25 26 28 27 35 36 38 37 39
+ Dàn đề ngày 08/05/ – 10-05-2021 : Ăn đề 69 ngày 2
67 63 65 68 69 53 54 52 56 57
35 23 24 26 28 27 43 45 18 17
+ Dàn đề ngày 05/05/ – 07-05-2021 : Trượt
35 34 36 38 13 15 18 17 83 84
85 53 52 54 93 95 98 63 65 64
+ Dàn đề ngày 02/05/ – 04-05-2021 : Trượt
13 15 18 17 42 34 43 45 48 49
53 52 58 56 57 83 85 82 87 84
+ Dàn đề ngày 30/04/ – 02-05-2021 : Ăn đề 65 ngày 2
23 24 25 28 27 71 72 74 76 78
79 41 42 43 45 48 64 62 65 69
+ Dàn đề ngày 29/04/ – 01-05-2021 : Ăn đề 36 ngày 1
32 35 36 38 53 52 56 59 57 58
71 72 75 76 78 83 84 85 86 82
+ Dàn đề ngày 26/04/ – 28-04-2021 : Trượt
12 23 25 26 27 29 43 45 48 46
42 53 54 56 58 57 59 51 35 36
+ Dàn đề ngày 23/04/ – 25-04-2021 : Ăn đề 78 ngày 3
23 25 26 28 93 94 39 75 78 76
53 58 65 25 13 14 17 18 35 39
+ Dàn đề ngày 20/04/ – 22-04-2021 : Trượt
81 82 85 86 89 10 11 21 23 25
20 36 35 38 37 43 45 46 48 49
+ Dàn đề ngày 18/04/ – 20-04-2021 : Ăn đề 65 ngày 2
53 54 56 58 93 95 39 36 49 94
68 65 63 67 43 45 42 41 40 08
+ Dàn đề ngày 17/04/ – 19-04-2021 : Ăn đề 80 ngày 1
31 32 30 35 36 38 03 06 08 80
87 47 48 49 95 13 15 16 23 25
+ Dàn đề ngày 14/04/ – 16-04-2021 : Trượt đề
95 49 69 98 13 10 18 17 83 84
86 75 76 78 74 20 25 26 28 27
+ Dàn đề ngày 11/04/ – 13-04-2021 :Ăn đề 13 ngày 3
73 74 75 78 76 57 53 52 58 51
71 36 38 35 32 43 45 46 48 49
+ Dàn đề ngày 08/04/ – 10-04-2021 :Ăn đề 13 ngày 3
14 13 15 16 17 63 65 64 68 69
62 23 24 25 32 27 73 75 78 79
+ Dàn đề ngày 05/04/ – 07-04-2021 :Ăn đề 75 ngày 3
12 15 16 18 10 03 02 05 08 63
74 75 40 30 79 83 84 85 82 61
+ Dàn đề ngày 03/04/ – 05-04-2021 :Ăn đề 78 ngày 2
73 72 75 76 78 63 62 64 69 67
23 24 21 25 26 13 15 16 17 14
+ Dàn đề ngày 31/03/ – 02-04-2021 :Trượt
23 26 28 25 20 21 13 15 17 18
35 36 34 38 63 65 62 61 69 67
+ Dàn đề ngày 28/03/ – 30-03-2021 :Trượt
63 62 61 60 65 68 53 54 52 57
56 75 78 46 64 62 69 79 85 58
+ Dàn đề ngày 25/03/ – 27-03-2021 :Trượt
63 62 61 60 65 68 53 54 52 57
56 75 78 46 64 62 69 79 85 58
+ Dàn đề ngày 23/03/ – 25-03-2021 :Ăn đề 38 ngày 2
32 30 03 35 36 38 37 43 45 49
46 64 85 58 82 25 52 76 67 41
+ Dàn đề ngày 20/03/ – 22-03-2021 :Trượt
63 62 61 64 65 68 73 72 74 75
78 76 67 83 84 85 53 54 56 57
+ Dàn đề ngày 18/03/ – 20-03-2021 :Ăn đề 24 ngày 2
23 24 26 28 27 43 48 47 73 75
76 78 87 63 64 62 68 13 18 17
+ Dàn đề ngày 16/03/ – 18-03-2021 :Ăn đề 52 ngày 2
32 34 35 38 37 73 74 76 78 79
53 52 51 56 13 15 23 25 28 27
+ Dàn đề ngày 15/03/ – 17-03-2021 :Ăn đề 24 ngày 1
63 65 67 69 68 23 24 25 28 27
48 84 45 54 43 34 49 94 04 40
+ Dàn đề ngày 12/03/ – 14-03-2021 :Trượt
73 74 75 76 78 79 43 42 45 48
47 13 15 18 14 16 83 84 82 81
+ Dàn đề ngày 09/03/ – 11-03-2021 :Ăn đề 26 ngày 3
43 45 48 49 47 63 65 68 69 62
46 53 35 27 28 24 26 13 14 15
+ Dàn đề ngày 06/03/ – 08-03-2021 :Trượt
32 35 36 38 37 46 48 49 53 54
50 05 58 85 83 86 87 23 25 26
+ Dàn đề ngày 03/03/ – 05-03-2021 :Trượt
64 46 43 45 48 49 47 53 54 56
52 25 23 24 28 73 74 76 78 84
+ Dàn đề ngày 02/03/ – 04-03-2021 :Ăn đề 62 ngày 1
51 50 05 55 65 75 78 76 79 47
83 82 68 39 89 84 62 63 67 69
+ Dàn đề ngày 27/02/ – 01-03-2021 :Trượt đề
30 31 32 03 43 45 46 48 49 44
15 25 53 35 59 85 86 82 08 89
+ Dàn đề ngày 24/02/ – 26-02-2021 :Ăn đề 69 Ngày 3
53 52 69 68 70 02 38 54 61 16
12 32 26 28 29 72 42 20 62 22

Mời anh em xem thêm:

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày
Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày
Song thủ lô nuôi khung 2 ngày Song thủ lô nuôi khung 2 ngày
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày Nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Nuôi lô kép khung 3 ngày Nuôi lô kép khung 3 ngày